Kontakty

Metrostav Asfalt a.s.

Stráž 223
960 01 Zvolen

IČO: 46 120 602
DIČ: 2023231892
IČ DPH: SK2023231892

Organizačná štruktúra.

Sídlo spoločnosti

Kontaktné osoby

Ing. Rastislav Löffler
Riaditeľ spoločnosti
E-mail: rastislav.loffler@metrostavasfalt.sk

Obchodný úsek

Monika Fízeľová
Obchodná námestníčka
Tel.: +421 917 715 046
E-mail: monika.fizelova@metrostavasfalt.sk

Externá právna služba

Ondrejka & Partners, s.r.o.
advokátska kancelária

Vlastimil Ondrejka, advokát
Tel.: +421 918 727 187
E-mail: ondrejka@akvo.sk

Ekonomický úsek

Ing. Nina Remišová
Ekonomická námestníčka
Tel.: +421 918 824 602
E-mail: nina.remisova@metrostavasfalt.sk

Výrobno-technický úsek

Ing. Milan Hronec
Výrobno-technický námestník
Tel.: +421 907 750 966
E-mail: milan.hronec@metrostavasfalt.sk